NowLoading
ScheduledLoading
Blue OG Preroll
SticksBlue OG PrerollHYBRIDPREROLL
$131 g
18.73 % THC0 % CBD